แสดงรายละเอียดข่าวShih Chien University เปิดรับสมัครนักศึกษา

Shih Chien University เปิดรับสมัครนักศึกษา - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Shih Chien University เปิดรับสมัครนักศึกษา

Shih Chien University ประเทศสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ส่งเอกสารเผยแพร่หลักสูตรรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีวิทยาลัยสาขาต่างๆ เปิดรับเข้าการศึกษาได้แก่

-  College of Human Ecology
-  College of Design
-  College of Management
-  College of Culture and Creativity

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
[url] http://www.uscoia.usc.edu.tw/main.php[/url]
หรือ Email: oia@mail.usc.edu.tw

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ