แสดงรายละเอียดข่าวทุน NCCU International Summer School 2015 (หมดเขต 1 เมษายน 2558)

ทุน NCCU International Summer School 2015 (หมดเขต 1 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน NCCU International Summer School 2015 (หมดเขต 1 เมษายน 2558)

National Chengchi University (NCCU) ประเทศสาธารณรัฐจีนไต้หวัน ได้เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 2 ราย เข้าร่วมโครงการ NCCU International Summer School 2015 ในระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2558 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ

-  Mandarin Chinese Language class: 6 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม
-  Academic Courses: 7 – 15 กรกฎาคม และ 20 – 29 กรกฎาคม

โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง

ทั้งนี้ นักศึกษาที่สนใจสามารถติดต่อรับใบสมัครได้ที่งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ได้ในวันเวลาทำการ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ