แสดงรายละเอียดข่าวทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2015/2016 (หมดเขต 7 เมษายน 2558)

ทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2015/2016 (หมดเขต 7 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2015/2016 (หมดเขต 7 เมษายน 2558)

ASEAN University Network Secretariat เปิดรับสมัครสำหรับทุน CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2015/2016 โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.aunsec.org หรือ
http://www.aunsec.org/scholarships.php?id=2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ