แสดงรายละเอียดข่าวThe Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme at University of Singapore (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2558)

The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme at University of Singapore (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme at University of Singapore (หมดเขต 17 กุมภาพันธ์ 2558)

University of Singapore เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 10 ราย เข้าร่วมโครงการ The Temasek Foundation Leadership Enrichment and Regional Networking Programme @ University of Singapore (TF LEaRN @ NUS) สำหรับปีการศึกษา 2015-16 ซึ่งภาคการศึกษาที่ 1 ระหว่างเดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2015 โดยนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับทุน 6,500 ดอลล่าร์สิงคโปร์

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://nus.edu.sg/IRO/opps/others/out/tflearn/index.html และสามารถสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ