ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

วัน ศุกร์ ที่ 13 ก.พ. 58 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404