ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคลตอน 001 วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศงดสอนกระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ตอน 001 อาจารย์กฤษณ์พชร โสมณวัตร วันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30-11.00 น.