แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Mie University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558)

Mie University (MU) ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโรงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2015 – 2016 (Autumn 2015) โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา แต่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆด้วยตนเอง

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครได้ที่
http://www.cie.mie-u.ac.jp/en/cier/prospective/kind/cooperation.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ