โครงการศึกษาดูงานสำนักงานทนายความ TILLEKE AND GIBBINS และ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานสำนักงานทนายความ TILLEKE AND GIBBINS และ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

…รับสมัครนักศึกษาดูงาน…
โครงการศึกษาดูงาน
สำนักงานทนายความ TILLEKE AND GIBBINS และ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
ประกาศรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4
เข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 10-12 มีนาคม 2558
ณ สำนักงานทนายความ Tilleke and Gibbins และ
สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์ : ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการทำงานในสำนักงานทนายความ และ
สภาทนายความ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพกฎหมายต่อไปในอนาคต

*******รับจำนวนจำกัด เพียง 40 คน เท่านั้น ประกาศผลวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
การคัดเลือกพิจารณาจากใบสมัครและการตอบคำถามในการเข้าร่วมโครงการฯ*******

*****เป็นโครงการที่จัดเพื่อนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จึงไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ*****

** นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-2 สามารถเข้าร่วมโครงการฯเพื่อเป็นกระบวนวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (GE)

****ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว******