ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,002 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,002 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177216 กฎหมายครอบครัว ตอน 001,002 อ.อัษฎายุทธ ผลภาค

วัน พฤหัสบดี ที่ 5 ก.พ. 58 เวลา 1300-1430 น. ห้อง LB 1404