ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศยกเลิกการงดสอนกระบวนวิชา 177215 กฎหมายละเมิด ตอน 001 วันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น.ให้นักศึกษามาเรียนตามปกติ