แสดงรายละเอียดข่าวISEAA เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย

ISEAA เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ISEAA เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย

ISEAA เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ทุกชั้นปี ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย ร่วมกับนักศึกษาต่างชาติ

กำหนดการสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว


- รับสมัครเต็มจำนวนแล้ว -

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ