แสดงรายละเอียดข่าวทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559 (หมดเขต 9 เมษายน 2558)

ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559 (หมดเขต 9 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Fulbright Open Competition Scholarship Program ประจำปี 2559 (หมดเขต 9 เมษายน 2558)

มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) เปิดรับสมัครสอบชิงทุนฟุลไบรท์ประจำปีการศึกษา 2559 (2016 Fulbright Open Competition Scholarship Program) ให้กับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อปริญญาโทในสหรัฐอเมริกา สาขาใดก็ได้ ยกเว้น แพทยศาสตร์และพยาบาล รวมถึงสาขาด้านสุขภาพอื่นๆ ที่ต้องเข้าคลินิก (สามารถสมัครเพื่อเรียนต่อสาขาสาธารณสุขศาสตร์ที่ไม่มีการปฏิบัติการทางคลินิกได้) จำนวน 7 ทุน โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

-  ต้องเป็นผู้ที่ถือสัญชาติไทย และไม่ถือสองสัญชาติ (ไม่ว่าจะสัญชาติใดก็ตาม ห้ามมีกรีนการ์ดหรือวีซ่าผู้อพยพเข้าสหรัฐอเมริกา)
-  จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในเทอมสุดท้ายของหลักสูตรปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยไทย (ตอนสมัครสามารถใช้เกรดถึงแค่ปี 4 เทอม 1 ได้ แต่ตอนสอบสัมภาษณ์จะต้องได้ทรานสคริปต์ฉบับสมบูรณ์ครบหลักสูตรแล้ว)
-   มีเกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
-  มีผลสอบ TOEFL iBT 80 หรือ TOEFL CBT 213 คะแนนขั้นไป (ไม่รับผลสอบอื่น)

โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดด้วยตนเอง หรือส่งไปรษณีย์ EMS ไปที่มูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน สิ้นสุดการรับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2558 ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เว็บไซต์ www.fulbrightthai.org หรือสอบถามที่ tusef@fulbrightthai.org โทร 0-2285-0581-2

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ