แสดงรายละเอียดข่าวทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558)

ทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยซีเป่ยต้า (หมดเขต 1 มิถุนายน 2558)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน แจ้ง แผนก International Student Admission วิทยาลัยการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนอร์ธเวสต์ หรือ ซีเป่ยต้า นครซีอาน มณฑลส่านซี สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสงค์จะมอบทุนระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) บัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและเอก) หลักสูตรภาษาจีน และทุนทุนเรียนภาษาจีนแก่นักศึกษาไทยในสาขาวิชา การจัดการ เศรษศาสตร์ ศิลปะ กฎหมาย จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยมีทุนทั้งหมด 3 ระดับ

ผู้ที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.thaixian.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539711511

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ