แสดงรายละเอียดข่าวWaseda Summer Session 2015 (หมดเขต 23 กรกฎาคม 2558)

Waseda Summer Session 2015 (หมดเขต 23 กรกฎาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Waseda Summer Session 2015 (หมดเขต 23 กรกฎาคม 2558)

Waseda University ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “Waseda Summer Session 2015” ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 23 กรกฎาคม 2558 โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงที่ http://waseda-summer.com ในระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2558

ทั้งนี้ กองวิเทศสัมพันธ์ ได้มีกำหนดจัดการแนะนำโครงการ Waseda Summer Session 2015 แก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถเข้าร่วมฟังคำแนะนำดังกล่าวได้ ในวันที่ 5 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง บุญสม มาร์ติน อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ