ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ความเหมาะสมของการแสดง Love scene ในที่สาธารณะ

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม ความเหมาะสมของการแสดง Love scene ในที่สาธารณะ

นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม "เสวนาวิชาการหัวข้อ
ความเหมาะสมของการแสดง Love scene ในที่สาธารณะ"
ณ อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )