ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศให้นักศึกษาเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม  พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด

นักศึกษาสามารถเข้าไปตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม "เสวนาวิชาการหัวข้อ
“เพจ : พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ


      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )