แสดงรายละเอียดข่าวขอเลื่อนวันประกาศผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ เป็น วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.

ขอเลื่อนวันประกาศผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ เป็น วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น. - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเลื่อนวันประกาศผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ เป็น วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.

ขอเลื่อนวันประกาศผู้ได้รับทุนช่วยงานอาจารย์ เป็น วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ