แสดงรายละเอียดข่าว2015 NCKU International Summer School

2015 NCKU International Summer School - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2015 NCKU International Summer School

SATU Presidents’ Forum International Secretariat and National Cheng Kung University (NCKU) in Tainan ณ ประเทศ Taiwan เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 2015 International Summer School ซึ่งมีกำหนด 2 ช่วง คือ

1.  ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2558 (Session 1)
2.  ระหว่างวันที่ 6 – 20 สิงหาคม 2558 (Session 2)

โดยรายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการลงทะเบียน สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ