แสดงรายละเอียดข่าวงานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (หมดเขต 23 มกราคม 2558)

งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (หมดเขต 23 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (หมดเขต 23 มกราคม 2558)

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้มีโครงการมอบทุนการศึกษาเต็มจำนวนในทุกๆปี ให้กับบุคคลสัญชาติต่างๆ รวมถึงบุคคลสัญชาติไทย เพื่อศึกษา ทำวิจัย หรือดูงานต่อที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย (Endeavour Scholarships and Fellowships) มี 4 ประเภท ได้แก่

1.  ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Scholarship)
2.  ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Research Fellowships)
3.  ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Scholarship)
4.  ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคคลกร (Endeavour Executive Fellowship)

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานสมัมนานี้ได้ ณ ห้องพินนาเคิล 1-2 ชั้น 4 โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ ที่ 30 มกราคม 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. โดยการสัมมนาเป็นภาษาไทย และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

กรุณาสำรองที่นั่งผ่านทางโทรสาร 0-2344-6303 หรืออีเมล์ aei.bkk@dfat.gov.au ภายในวันศุกร์ ที่ 23 มกราคม 2558 และสามารถสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ คุณภาสินี รัตนบุรี โทรศัพท์ 0-2344-6493

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ