แสดงรายละเอียดข่าวทุน Waseda University

ทุน Waseda University - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Waseda University

Graduate School of Asia-pacific Studies (GSAPS) ณ Waseda University เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://web.waseda.jp/gsaps/en/admissions/scholarship_admissions/mext

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ