แสดงรายละเอียดข่าวMaster in comparative private Law (หมดเขต 1 เมษายน 2558)

Master in comparative private Law (หมดเขต 1 เมษายน 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Master in comparative private Law (หมดเขต 1 เมษายน 2558)

Universite de Montreal ณ ประเทศแคนาดา เชิญชวนนักศึกษาผู้ที่สนใจไปศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชา Comparative Private Law สำหรับปีการศึกษา 2015 – 2016
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://www.droit.umontreal.ca/deuxieme_cycle/prog_droit_prive_compare.html

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ