แสดงรายละเอียดข่าวใบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี

ใบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ใบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี

นกศึกษาที่ได้รับใบประกาศนียบัตรรางวัลเรียนดี ให้มารับใบประกาศฯตัวจริงได้ที่พี่เนท หน่วยกิจการนักศึกษา ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้นะคะ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ