ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177362 กฎหมายระหว่างประเทศฯ ตอน 801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน อาทิตย์ ที่ 11 ม.ค. 58 เวลา 13.00-16.00 น. ห้อง LB 1402

และจะทำการสอนชดเชย
วัน พุธ ที่ 14 ม.ค. 58 เวลา 17.30-19.30 น.ห้อง SB 4201