แสดงรายละเอียดข่าวเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา(ระดับชาติ) ครั้งที่ 14

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา(ระดับชาติ) ครั้งที่ 14 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา(ระดับชาติ) ครั้งที่ 14

เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันสักวากลอนสดระดับมัธยมศึกษา/อุดมศึกษา(ระดับชาติ) ครั้งที่ 14

ชิงโล่รางวัลจากสมาคมนักกล่อนแห่งประเทศไทย และเกียรติบัตร ณ อาคารคณะเทคโนโลยีสังคม ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 9.00 น.

*** สนใจเข้าร่วมแข่งขันภายสมัครได้ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558***
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ โทร 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ