แสดงรายละเอียดข่าวProgram for Academic Exchange (PAX) Natioanl Chung Hsing University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558)

Program for Academic Exchange (PAX) Natioanl Chung Hsing University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Program for Academic Exchange (PAX) Natioanl Chung Hsing University (หมดเขต 20 มีนาคม 2558)

Program for Academic Exchange (PAX) Natioanl Chung Hsing University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการ Program for Academic Exchange (PAX) ในระหว่างเดือนกันยายน 2015 – เดือนมิถุนายน 2016 ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าพาหนะระหว่างประเทศด้วยตนเอง แต่จะได้รับสิทธิ์ดังนี้

1.  เข้าพักในหอพักของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีค่าธรรมเนียม
2.  ยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา
3.  ค่าใช้จ่ายประจำเดือน เดือนละ NT$ 3000 – 6000 (ไม่ได้สนับสนุนทุกรายการ)

นักศึกษาที่สนใจ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ และสมารถสมัครโดยจัดส่งใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องมายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ