แสดงรายละเอียดข่าวทุน Japanese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year (หมดเขต 10 มกราคม 2558)

ทุน Japanese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year (หมดเขต 10 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน Japanese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year (หมดเขต 10 มกราคม 2558)

Muroran Institute of Technology เปิดรับสมัครสำหรับทุน Japanese Government Student Scholarship for Graduate and Research Exchange Students for the 2015 year โดยนักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ และสามารถจัดส่งเอกสารดังระบุตาม Necessary Documents ข้อ 1 – 9 มายังกองวิเทศคณะนิติศาสตร์ ภายในวันที่ 10 มกราคม 2558 เพื่อทำการคัดเลือกนักศึกษาต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ