แสดงรายละเอียดข่าวโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปี 2015 (หมดเขต 15 มกราคม 2558)

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปี 2015 (หมดเขต 15 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา Tohoku University ประจำปี 2015 (หมดเขต 15 มกราคม 2558)

Tohoku University เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2015 – 2016 โดยมีรายละเอียดของโครงการ จำนวน 4 ประเภท ที่นักศึกษาสามารถเลือกศึกษาได้ดังนี้

1.  Junior Year Program in English (JYPE)
2.  International Program in liberal Arts (IPLA)
3.  Cooperative Laboratory Study Program (COLABS)
4.  Direct Enrollment Education Programs (DEEP) ประกอบด้วย 2 โปรแกรม คือ
4.1  Special Auditing Student
4.2  Special Research Student
โดยทาง Tohoku University จะรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 3 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมรกำหนดการรับสมัครดังนี้

  เดือน ตุลาคม 2015 ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2015
  เดือน มีนาคม 2016 ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2015 (ยกเว้น JYPE เท่านั้น)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเอกสารแนบ และสามารถจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมระบุระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการฯ มายังกองวิเทศสัมพันธ์ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาต่อไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ