แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับโครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (หมดเขต 15 มกราคม 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (หมดเขต 15 มกราคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับโครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (หมดเขต 15 มกราคม 2558)

Universitas Airlangga เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจด้าน Indonesian studies through social, health and natural sciences ภายใต้โครงการ Academic Mobility Exchange for Undergraduate @ Airlangga (AMERTA) สำหรับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าใช้จ่ายประจำเดือน 6 เดือน เดือนละ IDR 9 million

นักศึกษาที่สนใจจะสมัคร สามารถสมัครได้โดยตรงที่ http://acts.ui.ac.id และ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Ms. Dewi Satika อีเมล์ amerta@iop.unair.ac.id

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ