แสดงรายละเอียดข่าวGE 8 ชั่วโมง >> เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

GE 8 ชั่วโมง >> เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

GE 8 ชั่วโมง >> เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ชื่อกิจกรรม "เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการแผ่นดินและการสร้างเครือข่ายนักศึกษาในการรับเรื่องร้องเรียน”
วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2558
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ