ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002 ผศ.วสุ สิงหัษฐิต

ประกาศงดสอน กระบวนวิชา 177321 กฎหมายแรงงาน ตอน 002

วัน อังคาร ที่ 6 ม.ค. 58 เวลา 13.00-14.30 น. ห้อง LB 1404

ผศ.วสุ สิงหัษฐิต