ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป

ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป

ประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ กระบวนวิชา 177181 กฎหมายอาญาภาคบทบัญญัติทั่วไป ตอน 001 เรียนวันเสาร์ เวลา 09.00-12.00 น. ห้อง 1402