แสดงรายละเอียดข่าวหลักสูตร Environmental and Natural Resource Law ณ School of Law and Political Science, Ocean University of China

หลักสูตร Environmental and Natural Resource Law ณ School of Law and Political Science, Ocean University of China - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักสูตร Environmental and Natural Resource Law ณ School of Law and Political Science, Ocean University of China

Ocean University of China เปิดหลักสูตร LL.M program in Environmental and Natural Resource Law ณ School of Law and Political Science, Ocean University of China สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ในสาขาดังกล่าว ณ ประเทศจีน โดยหลักสูตรการเรียนการสอนจะเป็นภาษาอังกฤษ สำหรับ 2 ปี หรือ 4 ภาคเรียน

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
http://web1.ouc.edu.cn/lps/main.psp
หรือ iecols@ouc.edu.cn
และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษาได้ที่
http://en.csc.edu.cn/

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ