แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ERASMUS MUNDUS LOTUS (หมดเขต 1 มีนาคม 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ERASMUS MUNDUS LOTUS (หมดเขต 1 มีนาคม 2558) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการแลกเปลี่ยน ERASMUS MUNDUS LOTUS (หมดเขต 1 มีนาคม 2558)

เปิดรับสมัครสำหรับทุนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยในประเทศกัมพูชา จีน อินโดนีเซีย พม่า เกาหลีเหนือ เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัยในประเทศยุโรป ภายใต้โครงการ ERASMUS MUNDUS LOTUS + โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับระหว่างประเทศ เบี้ยเลี้ยง ค่าประกันสุขภาพ และวีซ่า

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครโดยตรงที่ www.lotusplus.eu หมดเขตการรับสมัคร 1 มีนาคม 2558

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ