แสดงรายละเอียดข่าวขยายเวลาทำแบบการเรียนรู้ ที่ระบบ E-learning กิจกรรมสร้างอุโบสถ์ดิน

ขยายเวลาทำแบบการเรียนรู้ ที่ระบบ E-learning กิจกรรมสร้างอุโบสถ์ดิน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขยายเวลาทำแบบการเรียนรู้ ที่ระบบ E-learning กิจกรรมสร้างอุโบสถ์ดิน

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพลังพัฒนาจิตอาสา สร้างอุโบสถ์ดิน ประจำปี 2557 ทั้ง 2 ครั้ง ให้ไปเข้าทำแบบการเรียนรู้ ที่ระบบ E-learning

ระบบเปิด : วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ระบบปิด : วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น.

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ