แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมพลังพัฒนาจิตอาสา สร้างอุโบสถ์ดิน ประจำปี 2557

ขอให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมพลังพัฒนาจิตอาสา สร้างอุโบสถ์ดิน ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมร่วมพลังพัฒนาจิตอาสา สร้างอุโบสถ์ดิน ประจำปี 2557

นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมร่วมพลังพัฒนาจิตอาสา สร้างอุโบสถ์ดิน ประจำปี 2557 ทั้ง 2 ครั้ง ให้ไปเข้าทำแบบการเรียนรู้ ที่ระบบ E-learning

ระบบเปิด วันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.
ระบบปิด วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557 เวลา 17.00 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ