แสดงรายละเอียดข่าวเปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2557

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย  ประจำปี 2557

เปิดระบบทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรมสัมมนาการตอบข้อสอบกฎหมาย ประจำปี 2557


      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmumail@gmail.com

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ