แสดงรายละเอียดข่าวประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศแจ้งนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2557

ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา(ตัวจริง) ติดต่อรับรางวัลเรียนดีในวันศุกร์ ที่ 28 พ.ย. 2557 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องสโมสรนักศึกษา โซนด้านหลัง (ที่ทำงานชั่วคราวฝ่ายกิจการนักศึกษา) เท่านั้น


     รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลเรียนดี (คลิกที่นี่)

หากไม่สามารถมารับในวันดังกล่าวได้
โปรดมารับได้อีกครั้งในวันที่ 18 ธ.ค. 2557 (1-17 ธ.ค.2557 เจ้าหน้าที่ติดคุมสอบปลายภาค)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ