แสดงรายละเอียดข่าวเชิญเข้าร่วมเวทีการบรรยาย หัวข้อ หัตถกรรมและงานออกแบบ และ ธุรกิจและการตลาด

เชิญเข้าร่วมเวทีการบรรยาย หัวข้อ หัตถกรรมและงานออกแบบ และ ธุรกิจและการตลาด - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เชิญเข้าร่วมเวทีการบรรยาย หัวข้อ หัตถกรรมและงานออกแบบ และ ธุรกิจและการตลาด

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ จะจัดเทศกาลงานออกแบบ เชียงใหม่ ประจำปี 2557 (Chiang Mai Design Week 2014) และกิจกรรม Creative Dialogue เวทีการบรรยายภายใต้หัวข้อ “หัตถกรรมและงานออกแบบ (Craft & Design)” และ “ธุรกิจและการตลาด (Business & Marketing)” โดยเหล่านักคิด นักออกแบบ และผู้ประกอบการหลากหลายสาขาอาชีพ ทั้งชาวไทยและต่างชาติกว่า 30 ท่าน ในระหว่างวันที่ 6 – 14 ธันวาคม 2557 ณ ห้องนิทรรศการ TCDC เชียงใหม่ ให้แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา โดยสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่เว็บไซต์
http://www.chiangmaidesignweek.com

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ