แสดงรายละเอียดข่าวเปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการ FUSION (Featured eUrope and South asla mObility Network) (หมดเขต 15 ธันวาคม 2557)

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการ FUSION (Featured eUrope and South asla mObility Network) (หมดเขต 15 ธันวาคม 2557) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครสำหรับทุนโครงการ FUSION (Featured eUrope and South asla mObility Network) (หมดเขต 15 ธันวาคม 2557)

ตามที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นมหาลัยพันธมิตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียและภูมิภาคยุโรป ภายใต้โครงการ FUSION (Featured eUrope and South asla mObility Network) ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนการศึกษาที่ให้ทุนสำหรับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในภูมิภาคเอเชีย จำนวนทั้งสิ้น 151 ทุน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อยู่ในกลุ่ม Cohort 2 จำนวน 61 ทุน ซึ่งแบ่งเป็นทุนระดับปริญญาตรี 14 ทุน ระดับปริญญาโท จำนวน 15 ทุน ระดับปริญญาเอก จำนวน 14 ทุน ระดับหลังปริญญาเอก จำนวน 8 ทุน และทุนบุคลากร จำนวน 10 ทุน เพื่อแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยภาคีในสหภาพยุโรป
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อีเมล ird.camt@gmail.com หรือสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
http://www.fusion-edu-apply.org/index.php/user/howToApply

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ