แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177300 นิติปรัชญา ตอน 001,801 อ.กฤษณ์พชร โสมณวัตร

วัน พุธ ที่ 26 พ.ย. 57 ห้องเรียน(ใหญ่)ชั้น 4 ตึกใหม่คณะนิติศาสตร์
ตอน 001 เวลา 13.00-16.00 น.
ตอน 801 เวลา 13.00-19.30 น.

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ