แสดงรายละเอียดข่าวประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ ตอน 801 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ ตอน 801

ประกาศสอนเพิ่มเติม กระบวนวิชา 177361 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองฯ ตอน 801

วัน พุธ ที่ 26 พ.ย. 57 เวลา 10.00-13.00 น. ห้องเรียน(ใหญ่)ชั้น 4 ตึกใหม่คณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ