แสดงรายละเอียดข่าวรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ

รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโต้เถียงปัญหากฎหมายโดยการแถลงการณ์ด้วยวาจาในศาลชั้นอุทธรณ์ระดับประเทศ

      รายละเอียดเพิ่มเติม (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด)

นักศึกษาที่สนในสามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายพัฒนาคุรภาพนักศึกษา ชั้น 1 อาคารเรียนและบริหารคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2557 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 053-942919

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ