แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรม เสวนาวิชาการ“เพจ : พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด”

ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรม เสวนาวิชาการ“เพจ : พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด” - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรม เสวนาวิชาการ“เพจ : พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด”

ขอให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบการเรียนรู้ กิจกรรม เสวนาวิชาการ“เพจ : พื้นที่เสรีทางความคิด ปัญญาชนหรือนักเลงคีย์บอร์ด”

      นักศึกษาสามารถเข้าถึงระบบได้ที่นี่ ( คลิก )

      ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบจำนวนชั่วโมงกิจกรรม ( คลิก )

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ