แสดงรายละเอียดข่าวประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่องรับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ขอรับทุนผู้ช่วยงานอาจารย์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

ใน ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2557

นักศึกษาที่สนใจสามารถโหลดใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2 รายละเอียดการรับสมัครสามารถดูได้ที่ไพล์ประกอบข่าว

     ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิกที่นี่)

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ