แสดงรายละเอียดข่าวทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students

ทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทุน 2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students

Ritsumeikan University ณ ประเทศญี่ปุ่น เปิดรับสมัครสำหรับทุนภายใต้โครงการ “2015 MONBUKAGAKUSHO Scholarship for Overseas International Degree-seeking Students and International Research Students” โดยนักศึกษาที่รับเลือกเข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าตั๋ว และทุนสำหรับค่าใช้จ่ายประมาณ JPY 146,000 – 147,000 ต่อเดือน (หมดเขต 1 ธันวาคม 2557)

นักศึกษาที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสมัครได้ที่
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/html/admissions/finance/host/fin_01_1.html
http://www.ritsumei.ac.jp/eng/common/data/2015MEXTOutline.pdf

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ