แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วมในรายวิชา กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วมในรายวิชา กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 เข้าไปตรวจสอบกิจกรรมที่เข้าร่วมในรายวิชา กระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

โดยนักศึกษาสามารถเข้าระบบได้ที่ >> https://elearning.cmu.ac.th/

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ให้เลือกที่ #กิจกรรมของปี2557 ซึ่งระบบจะทำการรวมชั่วโมงของปีปัจจุบันเท่านั้น

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ