แสดงรายละเอียดข่าวขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม สานสัมพันธ์ 5 คณะ (5 FACS)

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม สานสัมพันธ์ 5 คณะ (5 FACS) - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม สานสัมพันธ์ 5 คณะ (5 FACS)

ขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1-2 เข้าไปทำแบบการเรียนรู้กิจกรรม สานสัมพันธ์ 5 คณะ (5 FACS)

** สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น **

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ