แสดงรายละเอียดข่าวประชาสัมพันธ์ “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” ของบริษัท Tilleke & Gibbins

ประชาสัมพันธ์ “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” ของบริษัท Tilleke & Gibbins - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์ “โครงการนักศึกษาฝึกงาน” ของบริษัท  Tilleke & Gibbins

ด้วยบริษัท Tilleke & Gibbins จะเปิดรับนักศึกษาฝึกงานในช่วงเดือนมิถุนายน - เดือนกรกฎาคม โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3-20 พฤศจิกายน 2557 นักศึกษาสามารถส่งเอกสารการรับสมัคร CV / Transcript / Picture ได้ที่ Website: Tilleke.com / Arunrung.s@tilleke.com / Chatchai.n@tilleke.com รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ