แสดงรายละเอียดข่าวประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001 - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001

ประกาศ กระบวนวิชา 177214 กฎหมายว่าด้วยหนี้ ตอน 001

อ.ไพสิฐ พาณิชย์กุล นัดพบกับนักศึกษาที่ห้องเรียน SB 4209
เวลา 16.00 เป็นต้นไป

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ