แสดงรายละเอียดข่าวขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน - คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ จะจัดการฝึกอบรม เรื่องการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์ (Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน กำหนดการฝึกอบรม การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์และปฏิทินออนไลน์
(Outlook Web App and Calendar) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
รอบที่ 1 เวลา 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
รอบที่ 3 เวลา 9.00 – 12.00 น.
รอบที่ 4 เวลา 13.00 – 16.00 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้สนใจขอแจ้งชื่อผ่านการลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ http://www.itsc.cmu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

239 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-942909-10 ต่อ 0, 053-942927-29 โทรสาร : 053-942914
E-Mail :  lawcmu@cmu.ac.th

ระบบแจ้งข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ